Livets tilskikkelser, en tilfældig dag.

Vi er kørt til byen de ca. 7 km fra vores opholdssted, med taxachauffør Alex’s ven, Dennis. Vi skal en tur på kurvemarked, som finder sted hver 3. dag,. I dag er der imidlertid ingen stor handel, det er varmt og fugtigt. Vi driver derfor ned ad byens handelsgade mod M’s lille butik med plastvarer, baljer, opbevaringbøtter m.m. Hendes sted har jeg vist skrevet om tidligere. Et kærkomment sted for især mig. Her har jeg kunnet finde lidt skygge for den bagende sol, når vi på cykler kom på vej hjem fra kontoret, eller blot var en tur i byen og havde fået nok af 40 grader.

I dag besøger vi hende for første gang under dette besøg. Stor gensynsglæde og mange høflighedsfraser. Sådan ER alle her, man er overhøflig, ghanesere imellem og fra dem til os, giver hånd, bukker og nejer. Lidt svært til tider, syns jeg, som godt kan lide at gå lige til sagen. Nu bliver der fundet stole frem, nogle kommer fra nabobutikken, for M har kun en selv, man hjælper hinanden her. Stolene bliver grundigt tørret af, før vi sætter os og nyder den lette brise i den hyggelige hjørnebutik. Snakken går, vi ved der har været problemer med et banklån tidligere, og kommer ind på hvordan det er gået. Aldrig så snart har hun fortalt os at der blev fundet en ordning, dengang for ca. et år siden, før et cykelbud kommer kørende på vejen, stopper og kalder hende til sig. Det viser sig at være en ny stævning hun får præsenteret.

Inden 14 dage, skal hun, hvis hun ikke betaler et beløb, der svarer til 9.000 danske kroner, møde i retten. Betaler hun ikke, vil hendes beskedne varelager blive beslaglagt. Det kan efter alt at dømme også kun dække en brøkdel af det store uoverskuelige beløb. Hus har hun ikke, containeren, som hun opererer sin lille business fra, er også lejet. Pengene har hun brugt til at betale skole og uddannelse for de to største børn. Den ældste, en ung mand, som vi har mødt flere gange under tidligere besøg, og som vi netop havde besøg af aftenen før, er uddannet sygeplejerske og færdig for nogle måneder siden.

En sygeplejerske uddannet i Ghana, må når han/hun er færdig, først ”serve his country”. Det vil sige, arbejde gratis i et helt år. En praksis, der ligeledes gælder for læger og lærere og alt sundhedsuddannet personale, måske også andre, men os ubekendte.

Når man er færdig med sin service til ’The government’, bliver man anvist en stilling et eller andet sted indenfor ens distrikt, man bestemmer ikke selv. Forflytninger sker på samme måde. Overraskende nok, synes folk, vi taler med, at dette er en helt ok måde at gøre tingene på.

Er man så endelig færdig med sin service og er begyndt at arbejde det anviste sted, kan der gå op til en 3-4 måneder, før ens første løn bliver udbetalt. Det tager den tid, at blive oprettet i systemet. Det fortæller jeg, fordi M’s søn, som hun har betalt til i flere år, skolepenge m.m., nu forhåbentlig, med sin faste løn, kan træde til og få en ordning med banken, så moderen undgår beslaglæggelse og evt.fængsel. Ja, betaler hun ikke ved kasse ét og bliver hun dømt dertil, må hun i fængsel, i op til 4 år, for at afsone sin brøde. Og et Ghanesisk fængsel for kvinder, er ikke noget man kan ønske sig. Men hvor mon iøvr. det er det?

Den søde M er nu virkelig ked af det, for hvad skal hun gøre. Hun har små lån i et par andre banker, hvorfra de dagligt kommer og henter små afdrag, og nu dette. En ung mand, der sælger brugte sko i en ved siden af liggende forretning (hvis man kan kalde en tohjulet overdækket ladvogn det) bliver hidkaldt og skal med sit lidt bedre engelske forsøge at oplyse os om sagens alvor. Alvorlige er vi, men vi har svært ved at tro, det kan gå M så galt, som de siger. Banken får da ikke noget ud af at sætte hende i fængsel, langt væk fra familie og venner. Straffen og truslen hænger dog over det tyngede hoved!

Vi snakker muligheder igennem, mens vi undrer os over, hvordan vi er havnet her, netop i dette øjeblik, hvor behovet for hjælp tilsyneladende er så nødvendig. Vi tvivler nu ikke et øjeblik over situationens alvor og behovet for hurtig handling.

Vi beslutter, vi vil hjælpe med et beløb. Hun må gå i banken endnu i dag og forhandle med dem. Sige at hun kan betale så og så meget i dag og hver måned fremover. Vil kunne afdrage sin gæld med et beløb på 50 GHS, sv.t. ca. 200 kr. Vi aftaler hun kan ringe til os, hvis vi evt. skal møde op i banken for at bevidne hendes gode vilje. Ellers kigger vi ind til hende dagen efter.

Det gør vi. Hun går os glad i møde. Krisen er drevet over, og en aftale med banken kommet i stand.

Vores hjælp er et engangsbeløb, det har vi gjort hende klart. Vi håber hun ved hjælp af sønnens nu snarlige indtjening vil kunne afvikle gælden regelmæssigt over en årrække.

Ak ja, en nuets handling! Var den rigtig eller forkert? For M er der ingen tvivl!

Ulla

25 september 2011