Om at have været gift

En af vores første beretninger handlede om at skaffe penge til køer og geder, så Bismarks storebror kunne blive gift.

Efter at have været i Ghana i et par måneder har vi nu fået indblik i følgerne af, at skaffe disse medgifte i forbindelse med et giftermål.

I de tilfælde hvor ægtemanden dør, kan det føre til en ganske ulykkelig situation for enken og hendes børn.

Vi har haft tæt kontakt til en hjælpeorganisation for enker og forældreløse børn. Og herfra har vi fået meget at vide.

 Når manden dør, går arven til mandens bror eller et andet familiemedlem. Ikke til kone og børn, for de er nemlig selv en del af arven. Enken må derfor acceptere at skulle indgå i en ny familie for at føde flere børn med en ny mand. Og måske kan den nye mand slet ikke klare flere koner rent økonomisk. Man må nemlig have op til 8 koner. Ja, og hvis man er høvding, har man ret til at have op til 40 koner….

 Alternativet kunne så være at komme tilbage til kvindens far, der jo modtog medgiften. Men det er ofte umuligt, da medgiften i så fald skal returneres. Og den er jo sandsynligvis forsvundet hen af vejen.

 Enken har altså ingen rettigheder og intet er efterladt til hende. Ja, hun kan endog blive pålagt skylden for mandens død, uanset hvad manden døde af.

Her i landet er det vigtigt at holde ”funerals”, begravelser. Det er festligheder, hvor man mindes den afdøde. Og det kan være særdeles bekosteligt. Derfor må man spare sammen til en funeral, der ofte finder sted et eller flere år efter dødsfaldet i en februar måned.

Enken pålægges ofte at skulle samle penge sammen til en funeral for den afdøde ægtemand. Og det kan jo tage mange år for én der intet ejer.

 Derfor flygter enkerne ofte og de forsøger da at klare sig på den ene eller anden måde. Hjælpeorganisationen ”Widows and Orphans Ministry” her i Bolgataga har kontakt til flere end 7.000 enker, der forsøger at opretholde livet for børnene og sig selv! Og det er blot i denne region af landet.

Organisationen får bidrag fra mange humanitære organisationer på verdensplan. Og det firma vi arbejder sammen med, skaber arbejde til nogle kvinder ved at tilbyde at købe flettede kurve fra kvinderne.

Herudover bliver der forsøgt skabt levegrundlag ved blandt andet at uddanne stofvæversker og syersker.

 På sigt forsøger myndighederne at få bugt med disse traditioner. Men det kan tage årtier at komme så langt.

 Så beretningen om de to køer og syv geder kan føre frem til en slutning, som jeg slet ikke havde forestillet mig.

 (LH)