En berigende skoledag

Torsdag 26 marts 2009

 

Welcome, Welcome,

How do you do

Happy to see you

Happy to meet you

You our friends,

You our friends.

 

Sådan blev vi modtaget på skolen, vi besøgte i dag. En hel flok børn havde stillet sig nysgerrigt op på et sted med frit udsyn til gæsterne, os. Helt spontant brød de ud i ovenstående velkomstsang, som vi håber, vi kan få sat på hjemmesiden. Lars arbejder på problemet.

 

Det var rørende og gribende, SÅ hjertevarmt og bevægende at tårerne endnu engang stod mig i øjnene (jeg bliver vist alt for blød på mine gamle dage), kunne ikke få et ord frem, og det blev ikke den eneste gang denne formiddag, jeg var stum og havde en klump i halsen. Lars sagde nu også flere gange, at han var helt rørt!

 

Skolen ligger ude på landet, ikke langt fra ”vores landsby” Nyariga. Den har ikke el og er som helhed utrolig dårligt udstyret hvad undervisningsmaterialer og inventar iøvr. angår. F.eks. har lærerne ikke et skrivebord i deres klasseværelser og først for nylig fik de en stol, de kunne sidde på! Når de retter opgavebøger bruger de en af børnenes pulte som bord! De er dog meget dedikerede og klarer sig trods de store mangler. Måske hænger jobs’ne heller ikke lige på træerne.

 

Skolen er bygget af en hollænder, og overgivet til staten, som står for den daglige drift. Der er en ufærdig større bygning, der venter på færdiggørelse, når nye midler tilføres. Når det er sket, kan man dele børnehave- og vuggestueklassen, som på nuværende tidspunkt er en stor klasse. Der er 5 lærere til de ca 200 børn. Olivia er rektor og vikarierer ellers, hvor der er brug for det. Hun fortæller os, at hun har glædet sig meget, til vores besøg og næsten ikke havde kunnet tro på deres held (at vi ville besøge dem), da Alex fortalte, at vi havde spurgt om et besøg var muligt. Alex, som jeg vist tidligere har nævnt, er vores taxachauffør, ham der også kørte os til safari i Mole park. For at supplere den dårlige lærerløn, har han sparet sammen (ikke af lærerlønnen, men fra et tidligere job, som kurveforhandler!) til sin taxa og kører den i dagens og aftenens frie timer.

Eleverne har ikke set mange hvide mennesker i deres liv, så vi er virkelig kærkomne kuriositeter.

Efter den uformelle velkomst kommer nu det mere formelle. Først det daglige ritual, hvor børnene stiller op klassevis i gården. Der ”ekserceres”, bliver bedt fadervor, vist respekt for land og flag med hånden på hjertet og så endnu engang sunget velkomstsang for os. Deres eksercits er lidt militæragtig, ved ikke om vi skal le eller græde over deres ubehjælpsomhed og uskyld, måske begge dele! En af eleverne står foran hele gruppen og fremsiger kommandoerne med klar og præcis stemme. I morgen er det en anden i hendes sted. Efter samlingen, marcherer børnene til deres respektive klasseværelser under gentagen, taktfast sang:

 

Follow, follow

I will follow Jesus

I will follow Jesus Christ

Anywhere, everywhere

Follow, follow

 

( og i dette øjeblik går elektriciteten, bælgravende mørke sænker sig. Vores fan står stille og luften i rummet ligeså, vores aktiviteter forstummer, alt bliver stille.......Vi finder lampen, der skal oplades ved solenergi og er en gave til ”vores landsby” på søndag, frem fra kassen, så vi kan teste den i det kulsorte rum, vi p.t. befinder os i. Den virker heldigvis! Jeg når også at tage en overrisling ved en lommelygtes skær, før vi atter har el. Denne gang gik det hurtigt, andre gange har det varet timer, før vi atter fik lys og fan.)

 

Tilbage på skolen fulgte vi nu undervisningen i de forskellige klasser. Alle klasser skal have besøg, ingen forfordeling! I børnehave- kindergarden klassen danser og synger og klapper de for os på livet løs, de kan slet ikke komme tæt nok på, selv om de også er betænkelige, ja endog frygtsomme over for vores ”mærkelige” udseende. Deres øjne og ansigtsudtryk afspejler klart betænkelighed, frygt, tillid og forskrækkelse på en gang, alles øjne rettet mod os og vore mindste bevægelser. Vi røres igen over den umiddelbare åbenhed og nysgerrighed.

 

Der bliver filmet og taget billeder på livet løs.

 

I børnenes frikvarter besøgte vi den lille butik under baobabtræet ca. 100 m fra skolen. Her kan børnene købe lidt mad og lidt slik, hvis de overhovedet har råd. Det er der mange, der ikke har. Tidligere havde skolen et mad program, som nu pga. manglende økonomi, er ophørt. Vi besøgte endvidere, til fods, de omkring liggende tomatmarker og smagte på tomaterne, som er grovere og tykkere i skallen end de danske. Der er i dette område overrislingskanaler, der gør det muligt at have en afgrøde i tørkeperioden.

 

Da vi kommer tilbage er børnene endnu på legepladsen. Jeg går med et par stykker i hånden og inden længe er kæden lang, for når én holder mig i hånden og den næste holder vedkommende, der holder mig i hånden og den næste igen holder vedkommende, der holder den næste, der holder den næste, der holder mig i hånden osv., ja, så holder de jo alle mig og jeg dem i hånden! Logik for perlehøns!!

 

Efter pausen, atter klassebesøg. Men så er 6 timer pludselig gået og det er blevet tid til at sige farvel. Hvide hænder mødes med sorte, taknemlighed fra begge sider udveksles. Fra skolens side fremsiges en bøn om materiale- og pengehjælp – de mangler ALT – Dette til trods, ser det ud til at børnene lærer noget.

Det er ligeledes vores indtryk at lærerne viser stor forståelse for, og har indsigt i, den enkeltes formåen, og forsøger at skabe tryghed og selvtillid.

 

Vi har købt slik og en fodbold. Det bliver delt ud. Der bliver sørget for at alle får lige meget! Fodbolden skal dog først i brug i morgen, hvor det er ”fysisk dag”. Hver fredag er legedag!

 

I Ghana flyder der plastik og affald alle steder. Selv om eleverne hver eneste morgen starter med at rydde op på skolens grund, så smider de i løbet af dagen både poser og papir og andet på jorden. Så er der selvfølgelig noget at samle op næste dag!

 

Jeg undrede mig over ”systemet” overfor skolens lærere, under et lille afsluttende møde. Jeg fortryder næsten, vi har haft indpakket slik med, når jeg ser papiret blive smidt, hvor det lige passer sig. Elever og lærere er lige gode om det. Lars samlede noget papir op, smidt af en lærer, og fik at vide at han blot skulle lade det ligge, eleverne ville samle det op!

 

Det er ikke let at forandre verden! Men jeg forsøger alligevel, om jeg kan gøre en lille forskel, for dette her piner mig virkelig, og man må jo begynde et sted! De tager pænt og interesseret imod min ”kritik”(det gør Ghanesere som regel, fordi de mange gange tror ”hvide” ved bedst). Jeg moraliserer over emnet, ligeværdighed, det at foregå andre med et godt eksempel og det at være rollemodeller for børnene osv. osv. Vi laver sjov med det, griner meget, dels over min ligefremhed, dels over deres ”ligegyldighed”, for sådan har det jo altid været, det med affaldet!

 

Resultatet blev dog at jeg købte en STOR affaldsspand til dem i byen, samme eftermiddag. Alex fik den med ud til skolen næste dag. Han og Lars har skrevet ”Ullas BIN” på den. Om den vil blive brugt til formålet, skal jeg lade være usagt, men jeg forholder mig positivt til det. Et sted, hvor der end ikke er toiletter, hvor både børn og voksne må forrette deres nødtørft i det åbne landskab, kan man godt sætte sig ind i, hvor svært det må være, at forholde sig til ANDET affald!

 

Afslutningsvis dansede den ældste klasse for os. Der er utrolig megen rytme og musik i disse børn. Til en klappende taktfast rytme fra den tilstedeværende skare, dansede børnene par- eller enkeltvis, opfindsomme danse, så vores hjerter blev varme og tårerne atter var tæt på. De viste en stor, stor glæde over vores besøg.

 

Endnu en uforglemmelig dag i vores rige liv. (Ulla)