Venter på fotografen er klar, før den store tur nedad

Og så går det lige derudad ad bagvejen!

Vores cykler! De små landsbyer, vi passerer er en del af Bolgatanga

Nu lige ud, mod skolen for enden af vejen. Endnu ude af syne

Af og til behov for lidt ekstra luft i hjulet! Her et stykke bred vej, lige før skolen

Dagen, hvor Bismark viste os "bagvejen" til  byen og til markedet

 Hadekrydset, som Lars prøver at forcere fra højre. Trafikken ofte MEGET værre!

Hade-cykelstien! altid nogen i vejen.

Læg mærke til grøften, den falder man i, hvis man presses derud, og det sker!

Hvor skal jeg placere mig??

Nå, så må jeg stige af!